Miljöpolicy

Oscar E. Svensson & Co AB representerar utländska producenter av:

– Papper och kartong i rullar och ark till den grafiska industrin
– Plastfilmer och folier till förpackningsindustrin
– Plattor, rullar och ark från lager till den plastbearbetande industrin
– Tekniska specialiteter i rullar och ark till övrig industri

Vi har som långsiktig policy att försöka påverka våra producenter att miljöanpassa sin produktion.
En strävan skall vara att huvuddelen av våra förmedlade produkter minst skall motsvara de miljökrav som ställs inom EU men vi eftersträvar att våra leverantörer av finpapper uppfyller kriterierna för Svanenmärkning, eller har produkter i enlighet med den Tyska miljömärkningen Blaue Engel eller liknande.
Vår målsättning är att våra leverantörer skall vara certifierade enl. ISO 14000 eller motsvarande kvalitetssäkringssystem. Våra anställda skall ständigt utöva påtryckningar för att påverka dem i denna riktning.

Plaster sålda från eget lager:

Vår koncentration skall vara att marknadsföra material tillverkade av PP, PET och PS.
I största möjliga utsträckning skall vi prioritera marknadsföring av PET produkter baserade på returmaterial från den flaskproducerande industrin vilket ger positiva effekter på kretsloppshanteringen och minskar miljöbelastningen.
Leverantörer av material, som vi säljer från lager, skall använda emballage av PE – sträckfilm som innebär mindre miljöpåverkan. För material som vi emballerar själva får endast PE –sträckfilm användas.

Vi är registrerade hos Reparegistret AB, dit vi deklarerar vår förbrukning och erlägger avgift för våra förpackningar.

Denna miljöpolicy revideras nästa gång 2022-06-30

Annette Pantzar
VD