Lagerhållna material

Från vårt lager levererar vi en mängd olika material till den plastbearbetande industrin.

Till vänster kan Du klicka Dig fram till de olika materialen, med en kort
produktbeskrivning, och de format som vi lagerhåller.

Vår styrka är hög service och att kunna leverera kundanpassade
format med kort framförhållning.

Vi ser fram mot Dina utmaningar!

Lager-teamet