Förpackningspapper

Pergamyn är ett fett resistent papper som beroende på en
hög malningsgrad blir translucent.
Det användes främst inom bagerinäringen och konfektyrindustrin,
men även inom den grafiska industrin och finns i många olika färger.

MG kraft är ett papper som användes när man behöver lite högre
styrka som till exempel för påsar.

MG kraft