Polystyren – produktinfo

PS, Polystyren (densitet 1,06 – 1,1)
är ett ekonomiskt material lämpat för screen-
och offsettryckning. Är även utmärkt för
vakuum-formning eller annan bearbetning.

Våra leverantörer kan erbjuda mer än 20 olika färger och en mängd olika recepturer för olika krav.

Hög slagseghet, (HIPS), är standard på de material vi lagerhåller.

Ytan är blank/matt eller matt/matt.