Polystyren – färgade lagerartiklar

Följande format, tjocklekar och färger av Polystyren lagerför vi:

  • 1040 x 1540 x 0,4 mm, vit M/M
  • 1000 x 2120 x 1,0 mm, vit B/M
  • 1000 x 2120 x 2,0 mm, vit B/M
  • 1040 x 1500 x 3,0 mm, vit B/M

 

  • 1000 x 1500 x 2,0 mm, röd B/M
  • 1000 x 1500 x 1,0 mm, röd B/M
  • 1000 x 1500 x 2,0 mm, blå B/M

 

  • 1000 x 1500 x 1,0 mm, svart B/M
  • 1040 x 1500 x 2,0 mm, svart B/M