PP, Polypropen – Produktinfo

PP, Polypropen (densitet 0,91)
är en av marknadens minst miljöbelastande plaster.
Vid förbränning erhåller man enbart koldioxid och vatten.

Vår PP är tryckförbehandlad (Corona) för offset-  och screen tryckning.
Behandlingen avtar dock med tiden varför tryckning bör ske inom 3 månader från produktionsdatum.

Materialet ämnar sig även väl för vidarebearbetning såsom stansning, bockning och svetsning.

Priplak