PET G – produktinfo

PET G (densitet 1,27)
är en Polyester som är modifierad med en speciell
glykol, varvid man uppnår mycket hög slagseghet
och goda vakuumformnings egenskaper.

PET G används ofta som alternativ till det betydligt
dyrare Polykarbonatet, och är ett ofta förekommande
material inom bygg, konstruktion och säkerhetsinglasning.

Användes också till visir, hjälmar och liknande.

Vi kan förutom tjockare ark även erbjuda tunnare rullmaterial för vakuumformning.

Leverantör rullmaterial:
RPC Cobelplast Montonate S.r.L