Polystyren, digital

Vi tillhandahåller PS på rullar för inkjet UV, samt i förekommande fall även för Inkjet med lösningsmedelsbaserade färger. Tjocklekar från 0,3-1,0 mm.
Rull längd 80 meter uppåt.

COEXPAN Montonate S.r.L