Polypropen

PP, Polypropen (densitet 0,91-0,98)
är ett av marknadens minst miljöbelastande plaster. Vid förbränning erhåller man enbart koldioxid och vatten.

PP ägnar sig väl till stansning, bockning och svetsning.
Offset- eller screen tryckning fungerar utmärkt om materialet är ytbehandlat (Corona).Behandlingen avtar med tiden varför tryckning bör ske inom 3 månader efter produktionsdatum

Under ”lagerhållna material” kan Du se vad vi levererar från vårt lager i Kungsängen.

Priplak