Barriärfilm

Från Leygatech  kan vi erbjuda olika typer
av skräddarsydda barriärfilmer som är extruderade i 5 – 7 lager.
Barriärskiktet är EVOH som extruderas tillsammans med PE eller PA.

Filmen vidarekonverteras i allmänhet med tryck och laminering och användes inom livsmedelsindustrin.