Barriärfilm

Från Petroplast Vinora kan vi erbjuda olika typer
av skräddarsydda bärriarfilmer som är exruderade i 5 – 7 lager. Barriärskiktet är EVOH som extruderas tillsammans med PE eller PA.

Filmen vidarekonverteras i allmänhet med tryck och laminering och användes inom livsmedelsindustrin.